Popkoor Exloo XpLOOsion Logo 30% transparent
Popkoor Exloo


Vakanties

Er wordt niet gerepeteerd tijdens de grotere schoolvakanties.
Voor de kleinere vakanties wordt elke keer gekeken of er voldoende belangstelling is om toch repetities te houden.

2014

  • Maandag 14 april verschuift naar woensdag 16 april
  • Paasmaandag: 21 april
  • Meivakantie: 26 april t/m 5 mei
  • Pinkstermaandag: 9 juni
  • Zomervakantie: 28 juni t/m 10 augustus


Powered by Template Toolkit

[Valid HTML 4.01 Transitional] [Valid CSS]

Copyright © 2006-2014 XpLOOsion Exloo. All Rights Reserved.
Site design: Johan Vromans met gebruik van TT2Site.
info/vakanties.html last modified 16:11:58 14-Apr-2014