Popkoor Exloo XpLOOsion Logo 30% transparent
Popkoor Exloo


Vakanties

Er wordt niet gerepeteerd tijdens de grotere schoolvakanties.
Voor de kleinere vakanties wordt elke keer gekeken of er voldoende belangstelling is om toch repetities te houden.

2015

  • Zomervakantie: 4 juli t/m 16 augustus
  • Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober
  • Kerstvakantie: 19 december t/m 3 januari 2016


Powered by Template Toolkit

Copyright © 2006-2015 Johan Vromans. All Rights Reserved.
Site design: Johan Vromans met gebruik van TT2Site.
info/vakanties.html last modified 23:05:54 25-Jul-2015